Dobitnik nagrade „Grad teatar“ za pozorišni doprinos za 2017/18. godinu IGOR VUK TORBICA

OBRAZLOŽENJE članova žirija dostavljamo u cjelini: „Članovi žirija za dodjelu nagrade Grad teatar za 2017. i 2018. godinu, čiju su članovi akademik Dževad Karahasan, književnik, Jelena Lužina, teatrolog i Željko Hubač, dramaturg, nakon višekratnih elektronskih konzultacija o cjelini dramskog programa 31. i 32. festivalskog izdanja, svoju su završnu sjednicu održali u Budvi, 1. novembra 2018.…