U sklopu projekta “Theatres for tOURism developmeNt in Europe – TOURNEE”, koji je finansiran kroz trilaterarni program saradnje Evropske unije Italija – Albanija – Crna Gora, a čiji je JU “Grad teatar” partner, zajedno sa Opštinom Budva, u Budvi je u ponedeljak, 14.06.2021. godine, održan završni događaj. Završnom događaju su prisustvovali predstavnici JU „Grad teatar“, kao i predstavnici Turističke organizacije Budva i Opštine Budva.

Završni događaj je imao za cilj podsjećanje na najvažnije događaje, kao i na festivale i mnogobrojne radionice, koje su održane u sklopu ovog projekta, u Budvi, kao i u zemljama partnera.

Sveobuhvatni cilj projekta “TOURNEE” je uspostavljanje bliske saradnje između ključnih aktera u pozorišnom sektoru preko graničnog područja kroz stvaranje inovativnih kulturnih proizvoda I bolje valorizacije culture jedne turističke destinacije. Tokom realizacije projekta uspostavljenje inovativni, strateški model razvoja I promocije uloge pozorišnih institucija, kao glavnog pokretača kulturnog, turističkog I ekonomskog rasta.

S obzirom na to da je jedan od ciljeva projekta bio I prevazilaženje sezonalnosti, kao I razmjena umjetnika I novih umjetničkih djela, u period od 22.09.−25.09.2019. godine, u Budvi je održan festival, na čijem program su se našla nova umjetnička djela “Grada teatra” I pozorišta iz albanskih gradova Tirane I Fjera, kao I italijaskog pozorišta iz Barlete.

Nakon Budve, održani su I festivali u Italiji I Albaniji, sa ciljem razmjene učesnika I predstavljanja novih pozorišnih djela italijanskoj I albanskoj publici.

U okviru projekta je dogovoreno i osnivanje „Jadransko-teatarske inicijative“, sa ciljem razvoja međuinstitucionalne saradnje, uključujući afirmaciju dramskog stvaralaštva Mediterana. S tim u vezi, potpisana su tri sporazuma o saradnji i to sa: Hrvatskim narodnim kazalištem “Ivan Pl. Zajc” iz Rijeke (Hrvatska), Gledališčem iz Kopra (Slovenija)i Istarskim narodnim pozorištem iz Pule (Hrvatska).

Nakon trogodišnje implementacije, projekat je uspješno završen, a njegova održivost će se ogledati u mogućoj saradnji sa zemljama I pozorištima, koje su bile dio ovog trilateralnog programa.

Pres-služba JU “Grad teatar“