JU “Grad teatar” je partner na projektu „Theatres for tOURism developmeNt in EuropE – TOURNEE” u okviru Prvog poziva INTERREG IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru 2014-2020, koji finansira Evropska unija.

Na ovom projektu, pored JU “Grad teatar” partneri su:  Opština Fjer (Albanija), Opština Barleta (Italija), Opština Tirana (Albanija) i Opština Budva, kao pridruženi partner.

Sveobuhvatni cilj projekta TOURNEE je uspostavljanje bliske saradnje između ključnih aktera u pozorišnom sektoru prekograničnog područja kroz stvaranje inovativnih kulturnih proizvoda i bolje valorizacije kulture jedne turističke destinacije.

Događaji

Galerija

Novosti

Dizajn