19. jula, u 21 čas, na Trgu pjesnika će gost biti Maša Kolanović

U ponedjeljak, 19. jula, u 21 čas, na Trgu pjesnika, nastavlja se ovogodišnji književni program festivala “Grad teatar”, gdje će gost biti Maša Kolanović. Maša Kolanović (Zagreb, 1979.) radi kao vanredna profesorka na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost i doktorirala. Do sada je objavila niz…