GRAD TEATAR partner na projektu „SVIJET MOGUĆNOSTI“

Projekat je kofinansiran od strane Kreativne Evrope i ima za cilj uključivanje osoba sa smetnjama u razvoju u proces nastanka pozorišne predstave U Sarajevu je u četvrtak 31. avgusta, održan prvi radni sastanak partnera na projektu „SVIJET MOGUĆNOSTI/ENABLED THEATRE“ kofinansiranog od strane Evropske unije iz programa Kreativna Evropa. Ovaj projekat će implemetirati „East − West“…